• 1
  • 2
wtorek, 31 sierpień 2021 12:47

Kolejne obrady augustowskich urzędników

Napisane przez RED
pixabay.com pixabay.com

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 2 września 2021 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie Komisji odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Budżetu.
4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Augustowa.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.
7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie
Emilian Jasyen Al-Khameri

Źródło: UM Augustów

Gruby Benek