• 1
  • 2
środa, 22 wrzesień 2021 13:09

Mieszkańcy! Urząd Miejski informuje!

Napisane przez RED

Do końca spisu pozostało tylko kilka dni. Przypominamy, że wypełnienie formularza jest proste i trwa około 10 min.

Jak się spisać?

- przez Internet, korzystając z aplikacji spisowej na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego
- telefonicznie przez infolinię 22 279 99 99
- bezpośrednio w punkcie samospisu w Urzędzie Miejskim przy ulicy Młyńskiej 35, od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 14. Punkt znajduje się na III piętrze w przeszklonym pomieszczeniu na korytarzu.

Obowiązkiem spisowym są objęte:

- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Źródło: UM Augustów

Taekwondo
Gruby Benek