• 1
  • 2
wtorek, 05 październik 2021 14:42

Kolejny obowiązkowy spis w Augustowie. Ankieter zapuka do drzwi

Napisane przez RED
pixabay.com pixabay.com

Gmina Miasto Augustów realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, przystąpiła do realizacji zadania pn. inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, potocznie zwanej liczeniem pieców w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej. W ramach inwentaryzacji gmina zobowiązana jest do pozyskania danych o sposobie ogrzewania każdego budynku położonego na terenie miasta Augustowa.

Inwentaryzacja przeprowadzana jest przez Ankieterów - pracowników firmy Ekolog Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Świętowidzkiej 6/4, 61-058 Poznań.

Każdy ankieter wyposażony jest w identyfikator obejmujący jego imię i nazwisko, numer telefonu do firmy Ekolog Sp. z o.o. oraz numer telefonu do Urzędu Miejskiego w Augustowie. Dane te umożliwią Państwu zweryfikowanie tożsamości Ankietera.

Ankieterzy będę potrzebowali od Państwa m.in. następujących informacji:

1) Dane adresowe
2) Dane o budynku
   a) Rodzaj budynku (jednorodzinny, wielorodzinny)
   b) Liczba lokali
   c) Liczba kondygnacji
   d) Czy budynek jest ocieplony
3) Dane o kotle
  a) Liczba kotłów
  b) Klasa kotła (każdego osobno) na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu poświadczającego emisję
  c) Rok instalacji
  d) Moc
4) Dane o paliwie
  a) Rodzaj paliwa
  b) Ilość zużywanego paliwa
5) Dane o kominku
 a) Ilość kominków w budynku
 b) Sposób użytkowania (do ogrzewania, rekreacyjnie)
 c) Ilość zużywanego paliwa.

Ankieterzy nie mogą żądać od Państwa podawania jakichkolwiek danych osobowych, reklamować firm zajmujących się wymianą/montażem źródeł ciepła, czy też proponować pomocy w pozyskaniu środków finansowych na ten cel. Ich zadaniem jest jedynie zebranie informacji, o których mowa wyżej.

Mając na uwadze fakt, że ilość informacji, jaką muszą zebrać Ankieterzy jest znaczna, bardzo prosimy o wcześniejsze przygotowanie danych, celem ograniczenia do niezbędnego minimum czasu przebywania Ankietera na terenach Państwa posesji.

Mając na uwadze względy sanitarne możecie Państwo skorzystać także z ankiety on-line zamieszczonej na adresem: https://www.interankiety.pl/i/aEdy9J1v. Osoby, które skorzystają z tej formy spisu nie będą już objęte wywiadem bezpośrednim przeprowadzanym przez Ankietera.

Na koniec pragniemy poinformować, że inwentaryzacja jest obowiązkowa, a Mieszkańcy, którzy nie udostępnią informacji o typie wykorzystywanego źródła ciepła zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe tzw. „kopciuchy”.

Bardzo prosimy o pomoc przy przeprowadzeniu inwentaryzacji i udzielanie Ankieterom wszystkich niezbędnych informacji.

Dziękujemy za zaangażowanie i każdą uzupełnioną ankietę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Anna Kielich pod nr tel. (87) 643 86 25.

Źródło: UM Augustów

Gruby Benek