• 1
  • 2
środa, 27 październik 2021 15:51

Sprawdź, czy należy Ci się zwrot prowizji bankowej

Napisała

Przez długi czas banki niechętnie podejmowały temat zwrotu prowizji bankowej i innych kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu. Broniły stanowiska, w myśl którego wszelkie koszty mają charakter jednorazowy i nie podlegają zwrotowi w żadnej części. Co zmusiło ich do zmiany zdania? Kiedy należy się zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu?

Czy zwrot prowizji z banku jest możliwy?

Przez wiele lat banki nie dopuszczały możliwości wnioskowania przez kredytobiorców o proporcjonalny zwrot kosztów kredytu przy jego wcześniejszej spłacie, gdyż traktowały te koszty jako coś jednorazowego i naliczanego z góry przy uruchomieniu kredytu. Do zmiany stanowiska zmusił ich wyrok Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku. Zgodnie z jego treścią konsument ma prawo do uzyskania zwrotu środków ponad pożyczony kapitał przy wcześniejszej spłacie zobowiązania i to niezależnie od tego, czy koszty miały charakter jednorazowy czy były rozłożone w czasie.

Co warto podkreślić, wyrok tyczy się nie tylko banków, ale również firm pożyczkowych. W ich przypadku naliczane koszty i prowizje są na ogół bardzo wysokie, więc wcześniejsza spłata zobowiązania otwiera drogę do odzyskania znacznej części poniesionych kosztów.

Kto może liczyć na zwrot prowizji bankowej?

Orzeczenie TSUE dotyczy przede wszystkim kredytów konsumenckich, a więc kredytów gotówkowych, samochodowych, konsolidacyjnych itd. Trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych warunkach, których spełnienie umożliwia wnioskowanie o proporcjonalny zwrot prowizji z banku i innych kosztów. Mowa między innymi o następujących warunkach:

  • umowę kredytową podpisano po 18 grudnia 2011 roku;
  • wartość pożyczki lub kredytu nie przekroczyła kwoty 255 550 złotych;
  • umowę zawarła osoba fizyczna;
  • zobowiązanie zostało spłacone przed zapisanym w umowie terminem spłaty.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, istnieje możliwość zwrócenia się do banku z wnioskiem o proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów. Co do zasady bank ma 14 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. Czy może go odrzucić? Jak najbardziej, ale wcale nie oznacza to, że nasze możliwości na odzyskanie pieniędzy zostały w tym momencie przekreślone. Jeśli powód odrzucenia jest niezasadny, możemy zwrócić się do jednego z profesjonalnych podmiotów, wspierających kredytobiorców w walce o zwrot prowizji bankowej lub do rzecznika finansowego.

A co z kredytami hipotecznymi?

Zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu tyczy się nie tylko kredytów konsumenckich, ale również kredytu hipotecznego. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku kredytów mieszkaniowych obowiązują nieco inne zasady. Kredyty hipoteczne zdefiniowane zostały bowiem w odrębnej ustawie – ustawie o kredycie hipotecznym z 23 marca 2017 roku. Z racji tego, że ustawa weszła w życie w 21 lipca 2017 roku, o zwrot prowizji bankowej i innych kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty wnioskować mogą tylko ci kredytobiorcy, którzy podpisali umowę kredytu hipotecznego po 21 lipca 2017 roku.

Jak uzyskać zwrot prowizji bankowej?

Proces wnioskowania o zwrot należnych środków jest bardzo prosty i z reguły ogranicza się jedynie do skierowania do banku odpowiedniego wniosku. Na ogół banki posiadają gotowe wzory takich wniosków, więc w pierwszej kolejności warto zajrzeć na ich stronę internetową lub skontaktować się z jednym z doradców. Oczywiście dokument taki możemy też przygotować samodzielnie – ważne jest tylko to, by zawrzeć w nim wszystkie istotne informacje, pozwalające jednoznacznie zidentyfikować kredytobiorcę oraz kredyt, którego wniosek dotyczy.

Gruby Benek