• 1
  • 2
wtorek, 21 grudzień 2021 14:53

Wspólne posiedzenie w trybie zdalnym

Napisane przez RED
pixabay.com pixabay.com

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie z Komisją Uzdrowiskową Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie i Komisję Uzdrowiskową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie utworzenia Leśnego Parku Kulturowo-Edukacyjnego przy Bulwarze nad rz. Nettą w Augustowie.
4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
5. Rozpatrzenie pisma, które zostało skierowane do Przewodniczącego i Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie

Dariusz Ostapowicz

Źródło: UM Augustów

Gruby Benek