• 1
  • 2
wtorek, 31 maj 2022 10:20

Co warto wiedzieć o kursach zawodowych?

Napisane przez RED

Kursy zawodowe pozwalają nabyć nowych umiejętności i rozszerzyć horyzonty w zakresie poszukiwania nowej pracy. Należą do nich m.in. kurs ADR i kurs HDS. Co warto o nich wiedzieć?

Co warto wiedzieć o kursach zawodowych?

Kurs ADR

Szkolenie ADR przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Ochotnicy muszą mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy kategorii B, C lub C+E oraz spełniać wymagania Ustawy o transporcie drogowym i Ustawy o ruchu drogowym. Podczas kursu omawiane są obowiązki kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne, najważniejsze typy zagrożeń, ogólne wymogi dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych, środki bezpieczeństwa stosowane w razie wystąpienia zagrożeń, zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną, zakazy wspólnego transportowania określonych grup towarów niebezpiecznych, a także postępowanie w razie wystąpienia wypadku. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.

Kurs HDS

HDS to hydrauliczny dźwig samochodowy używany do podnoszenia i przenoszenia ładunków, materiałów oraz innych urządzeń. Przed przystąpieniem do kursu na operatora HDS należy przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z żurawia. Ochotnicy muszą mieć ukończony 18. rok życia i nie posiadać zdrowotnych przeciwwskazań do pracy ze sprzętem HDS. Pierwsza część kursu obejmuje zagadnienia z wiedzy teoretycznej, takie jak informacje o budowie HDS, obowiązkach operatora, podstawach obsługi sprzętu, zasadach działania w miejscu pracy, środkach ostrożności, BHP i zachowaniu się w niebezpiecznych sytuacjach. Część praktyczna ma nauczyć korzystania ze sprzętu i obsługiwania go. Egzamin również składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Czym jest kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna jest szkoleniem zakończonym egzaminem, które musi przejść kierowca planujący zawodowo wykonywać transport osób (autobusy - kat. D, D+E, D1, D1+E) lub rzeczy (samochody ciężarowe - kat. C, C+E, C1, C1+E), a prawo jazdy otrzymał w pierwszym przypadku po 10.09.2008 lub w drugim - po 10.09.2009. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Poza kursem kwalifikacji wstępnej pełnej wyróżnia się także kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz uzupełniającej. Egzamin końcowy składa się z części podstawowej zawierającej 20 pytań oraz części specjalistycznej zawierającej 10 pytań. Pozytywny wynik można uzyskać po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na co najmniej 16 pytań w pierwszej części i na 5 pytań w drugiej.

Gruby Benek