• 1
  • 2
środa, 29 czerwiec 2022 11:24

Jaki koszt budowy domu do 70 m²?

Napisane przez RED

Budowa domu to przedsięwzięcie wieloetapowe, które dla większości inwestorów jest największą inwestycją w życiu. Zmiany wprowadzone w prawie budowlanym w 2021 roku sprawiły, że dużą popularnością cieszy się budowa domów całorocznych do 70 m2, które można budować na zgłoszenie. Poniżej opisujemy regulacje prawne oraz jaki jest koszt budowy domu do 70 m2.

Budowa domu do 70 m2 a przepisy prawne

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2021 poz. 1986 wprowadziła znaczne zmiany w budowie domu. Dotyczy to przede wszystkim możliwości budowy domu całorocznego do 70 m2 na zgłoszenie od 3 stycznia 2022 roku. Uproszczona procedura pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze. Budowa domu do 70 m2 nie wymaga zatrudniania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Ważny jest fakt, że budowę takiego domu można rozpocząć natychmiast po dostarczeniu zgłoszenia budowy do właściwego organu administracji, który nie ma prawa zgłosić sprzeciwu. Przepisy określają wymagania jakie musi spełniać taki dom. Przede wszystkim jego powierzchnia nie może przekraczać 70 m2. Ponadto budynek może posiadać maksymalnie dwie kondygnacje. Dopuszczone jest użytkowanie domu wyłącznie do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Koszt budowy domu do 70 m²

Domy o powierzchni do 70 m2 posiadają zazwyczaj prostą konstrukcję i dwuspadowy dach bez zbędnych ozdobników i lukarn. Koszt budowy domu zależy od technologii wykonania budynku i materiałów. W Polsce najpopularniejsze są domy murowane wznoszone systemem gospodarczym, gdzie część pracy wykonywana jest przez inwestora. Jest to najtańszy sposób budowy domu. Obecnie przy tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym i niestabilności cen materiałów, trudno jest przewidzieć końcowy koszt budowy domu. Przy bardzo ekonomicznym wariancie i dużym zaangażowaniu inwestora w prace budowlane, koszt budowy domu do 70 m 2 z użytkowym poddaszem zaczyna się już od kwoty 3500 zł za m2. Jest to koszt orientacyjny wykonania samego budynku pod klucz. Natomiast należy pamiętać, że znaczną część inwestycji stanowi zagospodarowanie terenu, wykonanie ogrodzenia czy doprowadzenie mediów. Jeżeli budowana jest na terenie nieskanalizowanym inwestor ma obowiązek we własnym zakresie zagospodarować produkowane ścieki. Najtańszym rozwiązaniem jest szambo. Jednak jego eksploatacja wynosi zazwyczaj kilka tysięcy rocznie. Dlatego z perspektywy wieloletniej eksploatacji zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnią charakteryzującą się bezzapachową pracą za sprawą braku osadnika gnilnego jest urządzenie NV firmy Traidenis-Pol Sp. z o.o.. Biologiczna oczyszczalnia NV oczyszcza ścieki do wody drugiej klasy czystości, co pozwala na jej wykorzystanie do podlewania np. drzew i krzewów ozdobnych. Ponadto oczyszczalnia NV nie wymaga stosowania biopreparatów. Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV na rynku europejskim są już od prawie 30 lat. Wysoka jakość urządzenia NV potwierdzona jest 20-letnią gwarancją.

Gruby Benek