• 1
  • 2
wtorek, 02 sierpień 2022 17:53

Jak przygotować się do nauki w 1 klasie szkoły średniej?

Napisane przez RED

Rozpoczęcie edukacji na poziomie średnim to zawsze bardzo ważny etap w życiu młodego człowieka. Część uczniów ma już w tym czasie mniej więcej sprecyzowane swoje plany na przyszłość. Inni dopiero zaczynają odkrywać swoje pasje. Niezwykle ważnym elementem edukacji młodzieży są odpowiednio przygotowane podręczniki. Ważne, aby towarzyszyły one uczniom już od pierwszej klasy szkoły średniej. Przystępne, przyjazne i zachęcające do poszerzania wiedzy. Ułatwiające zdanie egzaminu dojrzałości. Jakie podręczniki do nauki w pierwszej klasie okażą się najbardziej pomocne?

Poznaj atrybuty nowatorskich podręczników 

Korzystanie z wartościowych pozycji wydawniczych już od pierwszych lat nauki w szkole średniej jest bardzo ważne. Przekłada się to bowiem na ogólne podejście młodego człowieka do zdobywania wiedzy przez cały okres edukacji na poziomie średnim, a także i podczas studiów oraz w dalszym życiu. Najbardziej popularne podręczniki do liceum klasa 1 pochodzą od uznanych wydawnictw, takich jak między innymi: Wydawnictwo Nowa Era, Wydawnictwo Szkolne PWN, WSiP, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Wydawnictwo Helion, Lektorklett, czy Longman. Dla uczniów klas pierwszych dostępne są zarówno książki o zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. 

Nowoczesne podręczniki są precyzyjnie opracowywane przez wysokiej klasy specjalistów. Ich zakres tematyczny jest w pełni zgodny z najnowszą podstawą programową oraz z wytycznymi MEN. Wiedza ogólna przekazana jest tutaj w sposób interesujący i uporządkowany. Trudne zagadnienia wyjaśniane są bardzo przystępnie. Specjalnie przygotowane sekcje pomagają przyswajać i utrwalać wiedzę. Kształcą nawyki systematycznego uczenia się. Podręczniki uzupełnione są o atrakcyjne infografiki, rysunki, tabele, czy też diagramy. Wszystko to sprawia, że młodzi ludzie chętniej i skuteczniej się uczą już od najwcześniejszych lat szkoły średniej. Z pewnością wpłynie to bardzo pozytywnie na późniejsze przygotowania do egzaminu dojrzałości.  

Podstawowym zadaniem nowatorskich podręczników jest jednak nie tylko pomaganie uczniom w zaliczaniu sprawdzianów i w zdawaniu egzaminów. Poprzez liczne nawiązania do życia codziennego i poruszanie tematyki bliskiej młodzieży, ich celem jest również zachęcenie do zdobywania wiedzy potrzebnej na co dzień i w późniejszej pracy. Wartościowe podręczniki inspirują, wspierają pasje, rozbudzają ciekawość świata, rozwijają nowe zainteresowania i umiejętności, pomagają poszerzać posiadaną już wiedzę.  

Wiedzy nigdy za wiele – świetnie opracowane dodatkowe publikacje  

Oprócz podstawowych pozycji wydawniczych zawsze warto korzystać również z licznych publikacji dodatkowych. Są to rozmaite karty pracy ucznia, zbiory zadań, repetytoria i ćwiczenia. Opracowania te stworzone zostały w takich sposób, by zachęcić uczniów do regularnego rozwiązywania zadań, czy też do wykonywania ciekawych badań i eksperymentów we własnym zakresie. Dzięki temu zdanie matury w przyszłości nie będzie stanowiło większego problemu. Celem dodatkowych publikacji jest głównie zachęcenie młodzieży do samodzielnej pracy. Nauczyciele z powodzeniem mogą również korzystać z nich podczas lekcji, chociażby w ramach powtarzania materiału.  

Gruby Benek